Cechy sztuki w Japonii

Cechy sztuki w Japonii

Sztuka japońska jest dość charakterystyczna dla tego kraju. Na uwagę zasługuje ich rzemiosło, a szczególnie przedmioty wyrabiane z bambusa np. kosze, sitaka, łopatki do ryżu, które są małymi cudeńkami. Charakterystyczna dla Japonii jest również sztuka origami, czyli tworzenie z kolorowego papieru przeróżnych figurek. Stało się to tak modne na cały świat, że praktycznie każde dziecko, również w Polsce, spotkało się w szkole z origami. Z papieru tworzy się głownie wizerunki zwierząt i roślin. Technika ta wymaga zręcznych palców i dużej wyobraźni. Polega głownie z składaniu papieru po linii prostej, ale w różnych kierunkach. W architekturze jako budulec dominuje drewno. Cechą budynków, głównie świątyń i pałaców, są liczne dachy i daszki zagięte w kołyskę. Jest dużo różnych detali i elementów, które mają harmonizować z otoczeniem i pełnić funkcję ornamentacyjną. Na uwagę zasługują również pagony, które są śladem wpływów kultury chińskiej. Pagony to wysokie wieże z licznymi piętrami. Charakterystyczną cechą architektury japońskiej jest również torii, czyli brama, która składa się z dwóch pionowych słupów, nad którymi znajdują się dwie belki. Tak górna jest wygięta w kołyskę tak samo jak linia dachów. Torii jest symbolem przejścia od świata zewnętrznego do świata bogów, czyli związana jest ze śmiercią.