Japonia na drodze rozwoju

Japonia na drodze rozwoju

Japonia to wciąż potęga gospodarcza, lata lecą, a to się nie zmienia. To również 10 co do liczby ludności kraj na świecie. To także kraj wyjątkowy, pełen kontrastów i różnic, które mogą naprawdę zafascynować. Jak jednak kształtował się rozwój Japonii na przestrzeni dziejów? W czasach przed naszą erą Japończycy mieli do czynienia z zaawansowaną kulturą chińską, od niej też zapożyczyli pismo. Potem jednak odcięli się od tych wpływów. Kontakt z kulturą europejską Japonia nawiązała dopiero w wieku XVI. Pierwsi na tereny Japonii dotarli portugalscy kupcy. To właśnie oni przywieźli ze sobą do Japonii chrześcijaństwo. Niedługo po nich pojawili się jezuici, którzy stworzyli ośrodek chrześcijański w Nagasaki, a potem zaczęli wyruszać w inne miejsca z nauczaniem chrześcijańskim. W okresie kiedy na terenie wysp pojawili się Europejczycy kraj znajdował się w poważnych wewnętrznych konfliktach, określa się ten czas jako epokę chaosu. Jak wskazują źródła, wśród zainteresowań Japończyków znalazła się głównie broń palna, która przybyła wraz z przybyszami. Rozbity na księstwa kraj toczony był robakiem wojenek między szogunami. W wieku XVI podjęto próby zjednoczenia kraju. W dalszej kolejności do Japonii przybyli Hiszpanie. Władza początkowo sprzyjała chrześcijaństwu, jednak z czasem władców zaczęła martwić szybkość rozprzestrzeniania się nowej religii.