Poznać Japonię jak najlepiej

Poznać Japonię jak najlepiej

Japonia to wyjątkowe państwo. Choć znajduje się na wyspach, a jego lokalizacja geograficzna czyni je narażonym na szereg zjawisk zagrażających życiu mieszkańców, wciąż jest to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się państw na świecie. Zajmuje ono również 10 lokatę pod względem liczby ludności na świecie. Mimo wybuchów wulkanów, fal tsunami czy trzęsień ziemi, to państwo obejmujące ponad 6800 wysp jest naprawdę ciekawe miejsce do życia. Najważniejsze dla mieszkańców są cztery największe wyspy, na nich również zaludnienie oraz urbanizacja są największe. Są to Kiusiu, Sikoku, Honsiu oraz Hokkaido. Są one tak duże, iż stanowią 97 procent obszaru lądowego całego kraju, zaś pozostałe ponad 6800 wysepek daje jedynie 3 procent obszaru lądowego. Ludność najchętniej zamieszkuje w pobliżu wybrzeża, w pasach nizin. Tam bowiem można z powodzeniem prowadzić uprawy, a także w tych okolicach powstają wielkie miasta. Japonia to państwo wysoko rozwinięte, mimo upływu lat wciąż plasuje się w czołówce światowych gospodarek. Jej położenie teoretycznie nie jest korzystne – znajduje się ona bowiem w tak zwanej strefie ognia na Pacyfiku. Zlokalizowana jest bowiem na styku płyt tektonicznych. Japonia jest monarchią parlamentarną. Na czele państwa stoi cesarz – stanowi on symbol jedności państwa.