Na szlaku tajemnic, czyli odkrywanie Polskich zabytków

Na szlaku tajemnic, czyli odkrywanie Polskich zabytków

Wielu z nas podczas wycieczek stara się dowiadywać miejscach odwiedzanych przez nas, Polska jest terenem, który słynie z wielu zamków warowni czy miejsc kultu, które po dziś dzień rozwijają się i wytwarza się wokół nich wielowiekowa tradycja i kult. Nie ma, co się dziwić, że słyniemy właśnie z atrakcji, jakie czekają na naszych gości, którzy coraz częściej decydują się na spędzanie wolnego czasu właśnie na naszych terenach. Każde województwo posiada wiele miejsc wartych odwiedzenia i uwagi i nie chodzi już tylko o miejsca takie jak Kraków słynący z Wawelu czy Sukiennic, ale o znacznie mniej rozsławione miejsca jak Czorsztyn, Nidzica, wiele terenów, w których występują wielowiekowe zabytki niestety nie wykorzystuje możliwości, jakie te waśnie miejsca dają, co jest niewątpliwą stratą, ponieważ takie właśnie tereny pozwalają na niszczenie ważnych historycznie miejsc. Każdy naród posiada pewne tradycje i miejsca znacznie bardziej rozpoznawalne niż inne jednak dziedzictwo narodowe i kulturowe staje się priorytetem, który pozwala kolejnym pokoleniom na dowiadywanie się szeregu wiadomości i informacji na temat zmian zachodzących zarówno w społeczeństwie jak i narodowych zmianach i rewolucjach, jakie na przełomie wieków miały miejsce. Polska znacznie większą wagę do tego typu możliwości zaczęła przykładać po wstąpieniu do Unii, ponieważ znacznie szersze grono gości zaczęło odwiedzać nasze terytorium, co zmusiło nas do uatrakcyjnienia naszych miejscowości, a co jest lepszą lekcją historii jak nie wiadomości na temat zabytków, struktur i miejsc pamiętających czasy królów i panującej szlachty.