Europa – podróż inicjacyjna

Europa - podróż inicjacyjna

W dawnych czasach zanim młody człowiek przekroczył próg dzieciństwa i mógł podjąć pełnienie dorosłych ról musiał przejść inicjację. Rytuały inicjacyjne były obecne we wszystkich kulturach i przybierały najrozmaitsze formy, z reguły zaskakujące lub nawet szokujące dla współczesnego człowieka. Pozostałości pierwotnych zwyczajów przetrwały w naszej kulturze do dziś. Jeszcze w ubiegłym wieku, a z pewnością we wcześniejszych epokach często funkcję inicjacyjną pełniła podróż po Europie. Młodzieńca wysyłało się w daleką wyprawę, aby powrócił z niej jako prawdziwy mężczyzny. Odwiedzając kolejne kraje, poznając obyczaje ich mieszkańców, odmienności kulturowe, specyfikę lokalnych kuchni, architektury i muzyki, poznawał nie tylko świat, ale i siebie samego. Częstokroć w taką podróż inicjacyjną wybierali się młodzi ludzie zza oceanu, aby na starym kontynencie poznać korzenie swojej kultury. Do dziś młodzież z całego świata decyduje się na taką wyprawę. Pod pozorem zwiedzania muzeów, spacerów po ulicach europejskich stolic, cieszenia się turystycznymi ciekawostkami, niepostrzeżenie dla siebie samych wkracza w dorosłość. Sprzyja temu oddalenie od rodzinnego domu i być może po raz pierwszy odbywana samodzielna podróż. Europa nadal pełni rolę celu inicjacyjnych wypraw, a nadaje się do tego idealnie.