Dziedzictwo skomplikowanej historii

Dziedzictwo skomplikowanej historii

Wśród wielu cennych obiektów i obszarów zabytkowych Brazylii można spotkać zarówno pojedyncze budynki o charakterystycznej kolonialnej architekturze, jak i całe miasta, które ze względu na różnorodne walory zostały wciągnięte na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wszystkie są pozostałościami po długiej i bardzo skomplikowanej historii tego regionu, sięgającej daleko w przeszłość. Zanim Brazylia została odkryta przez portugalskich konkwistadorów od ponad sześciu tysięcy lat zamieszkiwały ją tubylcze plemiona indiańskie. Kolejne stulecia to czas intensywnej kolonizacji i eksploatacji terenów obfitujących w cenne złoża. Turystów, których egzotyczne wakacyjne szlaki przywiodą na kontynent południowoamerykański, do dziś zadziwia niezwykła pod względem etnicznym i kulturowym ludność Brazylii, która nauczyła się łączyć elementy zaczerpnięte ze zwyczajów wszystkich plemion i narodów zamieszkujących obszar tego ogromnego kraju. Barwność i żywiołowość brazylijskich świąt, w tym znanego na całym świecie karnawału w Rio, przyciąga ciekawskich równie skutecznie, jak ogromna liczna zabytkowych obiektów, które udało się zachować mimo burzliwych dziejów, zmiany ustroju i załamań gospodarczych. Brazylia po każdym zwrocie odzyskiwała swe zachwycające piękno, by wciąż wabić gości ze wszystkich kontynentów.